Javascript אינו מופעל בדפדפן שלך. הפעל אותו על מנת לשפר את חווית הגלישה שלך.
4

פאזל אינטראקטיבי

אפליקציה אינטראקטיבית עבור מסך מגע המורכבת מפאזל בן שלושה חלקים. את החלקים מעבירים מימין לשמאל כדי להתאים בין התמונה למודל. בכל פעם שמתבצעת התאמה, מופיעה הודעת הצלחה.
היישום תוכנן עבור YCD Multimedia.

Flash/Actionscript