Javascript אינו מופעל בדפדפן שלך. הפעל אותו על מנת לשפר את חווית הגלישה שלך.

פחמנומטר עבור אלי לילי

"מחשבון פחמני" אינטראקטיבי. היישום הזה, שנועד לילדים ולהורים, מחשב את טביעת הרגל הפחמנית באמצעות מידע שמכניס המשתמש.
היישום תוכנן עבור אסיף אסטרטגיות ואלי לילי.

Flash/Actionscript